12. juli 2016

Fra cykel til solsystem

Ved hjælp af forskellige praktiske forsøg, lærer eleverne, hvor stærke kræfter der er på spil, og vi kommer blandt andet ind på skøjteprinsessers teknik ved piruetter. Elevernes nye viden kan bruges til at forklare planeternes bevægelser rundt om solen, og hvorfor der eksisterer årstider.

Inden besøget
Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

  • At en lærer er til stede under undervisningen
  • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale
  • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle, kridt og lærred til powerpoint
  • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
  • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
  • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
  • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Efter besøget
Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af fysikkens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.