12. juli 2016

Planternes hemmelige verden

I oplægget lærer vi eleverne om planternes generelle opbygning og deres måde at leve på. Vi kommer ind på udviklingen af frugter og hvorfor nogle bær i virkeligheden er nødder, samt andre misforståelser mellem daglig tale og den biologiske verden. Børnene får et indblik i hvor vigtig planter er for vores samfund og hvor mange ting vi benytter som består af plantedele. 

Inden besøget
Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle, kridt og lærred til powerpoint
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Forløbet om plantebiologi vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion til biologi
 • Planters opbygning - hvorfor ser de ud som de gør?
 • Formering og befrugtning - udvikling fra blomst til frugt
 • Hvad er en frugt og hvilke typer frugter findes der?
 • Planternes forsvar og anvendelse
 • Hvad kan vi bruge planter til?

Efter besøget

Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af biologiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.