12. juli 2016

Anatomi og tilpasninger: Hvis jeg var en fisk

På baggrund af medbragte dybhavsfisk i sprit vil vi diskutere spørgsmål som; hvorfor nogle fisk kan leve i dybhavet, mens andre ikke kan? Hvorfor mennesket ikke kan leve i dybhavet, og hvad man gør for alligevel at kunne være dernede og samle viden fra dybets uudforskede verden?

I oplægget diskuterer vi nogle af de forskellige og forunderlige tilpasninger til livet i havet hos fiskene, bl.a. lysorganer, syn, fødevalg mm.

Oplægget afsluttes med dissektion af en fisk. Herved gennemgås organernes funktioner og sammenlignes med tilsvarende organer hos mennesket.

Inden besøget
Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle, kridt, adgang til at vaske hænder og lærred til powerpoint
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Forløbet om livet i havet vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion til biologi
 • Havet generelt, hvordan ser det ud?
 • Menneskets levemuligheder i havet
 • Fisks overlevelsesstrategier 
 • Dybhavet

Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået:

 • Dissektion af en fisk

Efter besøget
Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af biologiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.