Haver og parker – Københavns Universitet

SCIENCE > Oplev SCIENCE > For alle > Haver og parker

Haver og parker

Skal du på tur med familien, er medlem af en forening eller skal du på udflugt med dine kolleger og har lyst til at kigge forbi, har SCIENCE mange gode oplevelser at byde på i forskellige haver og parler.

Arboretet i Hørsholm


Samlingen, som blev etableret i 1936, er en studiesamling med mere end 2000 forskellige arter træer og buske fra det meste af verden, som benyttes i forbindelse med undervisning i botanik- og planteanvendelse. Den ret unikke samling benyttes også til forskellige nationale og internationale forskningsprojekter. Arboretet er åbent fra kl. 7.30 til solnedgang hver dag. I april og oktober er der rundvisninger en til to gang om måneden, og for grupper kan der desuden arrangeres særlige rundvisninger.

Læs mere om Arboretet i Hørsholm

Bytræarboretet i Hørsholm


Arboretet for bytræer - plantet i 2001 - er en studiesamling af træer, der er potentielle til anvendelse som bytræer. Træer på byens gader og pladser har siden industrialismens start i 1800-tallet været et værdifuldt naturelement for byens borgere, og Bytræarboretet har til formål at fremme og kvalificere anvendelse af træer til byformål og andre steder, hvor træer plantes. Det er muligt at komme på rundvisning eller få et foredrag.

Læs mere om Bytræarboretet

Forsøgsgårdene i Taastrup


Gårdene består af de 4 ejendomme Højbakkegård, Snubbekorsgård, Rørrendegård og Bakkegårdenmed hver sit særpræg og anvendelse. Hovedvægten ligger på forsøg indenfor planteproduktion, der bidrager med viden til fremtidens biobaserede samfund. Forsøgsgårdene er offentligt tilgængelige for besøgende, der færdes til fods eller på cykel på markvejene.

Læs mere om Forsøgsgårdene i Taastrup

Haven på Bülowsvej, Frederiksberg


Haven er fra 1858 og har mere end 6.000 forskellige planter, hvoraf de fleste er kulturplanter. Haven er åben 365 dage om året fra solopgang til solnedgang og bruges til undervisning, som forskønnelse af området samt som offentlig park og grønt åndehul på Frederiksberg.

Læs mere om universitetshaven

Pometet i Taastrup


Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets "æblemuseum" kaldes Pometet i Taastrup også. Pometet har mange sorter inden for forskellige frugttræer og -buske, såsom pærer, blommer og ikke mindst æbler - ca. 750 æblesorter kan findes i den omfattende samling, hvoraf mange sorter er mere end 100 år gamle. Pometet blev etableret i 1956 og bruges blandt andet til undervisning og som genbank. Særarrangementer og særlige fremvisninger arrangeres.

Læs mere om Pometet

Vild Campus, København


Vild Campus er kælenavnet for Nørre Campus, som ligger lige ved siden af Fælledparken midt mellem Østerbro og Nørrebro. Her kan du gå på opdagelse i en række udendørs naturrum med 10.000 vilde, danske planter. Som du bevæger dig igennem campus, kommer du forbi en strand, en eng, et græsland og en skov med mere end 80 karakteristiske plantearter, som du også ville se ude i naturen. Ved hjælp af qr-koder kan du få hjælp til at navngive planterne og hente inspiration til gode naturoplevelser på Sjælland.

Læs mere om Vild Campus

Væksthusene på Rolighedsvej, Frederiksberg


I Væksthusene dyrkes planter under kontrollerede forhold til forsøg, forskning og til brug i undervisning. Desuden findes samlinger af tropiske og subtropiske planter til undervisningsformål.

Læs mere om Væksthusene