Tina Skriver Didriksen

Tina Skriver Didriksen

chefkonsulent med personaleledelse

Afdelingen for digitalisering og optimering
Bülowsvej 17
1870 Frederiksberg C

Telefon: +45 353-30096
Mobil: +45 93509925
E-mail: tinad@science.ku.dk

Arbejdsområde
Strategi- og organisationsudvikling. Projektledelse og rådgivning ift. processtyring og projektarbejde. Udvikling af de projektorganisatoriske kompetencer på SCIENCE. Ledelsessupport, herunder planlægning og afvikling af beslutningsprocesser. Sekretær for SCIENCE Digitaliseringsråd.