SCIENCE Erhverv og Myndighed

SCIENCE Erhverv og Myndighed har ansvar for strategiske indsatser, udviklingsopgaver og ledelsesbetjening med det formål at styrke fakultetets samarbejde med erhverv, myndigheder og ulande. Kontoret er også vært for fakultetets iværksættermiljø for entreprenante studerende, SCIENCE Innovation Hub. Opgaverne løses i tæt samspil med ledelsen, den øvrige administration, fagmiljøerne og de studerende på SCIENCE’s institutter foruden nationale og internationale samarbejdspartnere.

Chef for kontoret er Lise Walsted Kristiansen.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Alice Redder Innovationskonsulent Barselsorlov - Rekruttering, møde - og eventkoordinering, markedsføring, anden kommunikation, drifts- og udviklingsopgaver for studenter startups i SCIENCE Innovation Hub +45 93 56 54 62 E-mail
Amalie Sofie Nielsen Innovationskonsulent Rekruttering, møde - og eventkoordinering, markedsføring, anden kommunikation, drifts- og udviklingsopgaver for studenter startups i SCIENCE Innovation Hub +45 353-31869 E-mail
Anja Hansen Specialkonsulent SCIENCE Uland sekretariatsbetjening. Bevillingsadministration. SCIENCE-input til KU Uland. Ledelsesbetjening. Informationsformidling, bl.a. via hjemmeside. Pleje af donorer og koordinering af lobbyfunktion. Deltagelse i institutionelle netværk (EFARD, GCARD, AgriDev m.fl.) +45 353-32385 E-mail
Anneliese Leithoff Christensen Studerende +45 353-36467 E-mail
Dorthe Lynnerup Specialkonsulent Daglig ledelse af SCIENCE Innovation HUB og de tilknyttede aktiviteter og administrative opgaver. +45 353-28097 E-mail
Frederik Nygaard Fuldmægtig Forretningsudvikler i SCIENCE Innovation Hub. Fokus på at hjælpe de studerende med at skabe resultater med deres idé og start-up. Gennem at arbejde systematisk med idéudvikling, forståelse for product-market-tilpasning, forretningsmodeller og funding, lærer de studerende essentielle kompetencer til +45 353-32425 E-mail
Jacob Juul Gade Chefkonsulent Faciliitering af tværdisciplinært samarbejde med fakultetets strategiske samarbejdespartnere. Udvikle og implementere fakultetes erhvervs- og myndighedsstrategi. Ledelsesbetjening. +45 353-31748 E-mail
Jeanette Jørgensen Chef- og afdelingssekretær Afdelings- og chefsekretær. Koordinering og organisering af møder og arrangementer. Interne bevillinger og regnskab. Høringssager. +45 353-32000 E-mail
Kristine Engel Arendt Specialkonsulent Koordinator af KUs partnerskab i Climate-KIC. Opdyrkning og facilitering af tværddisciplinært samarbejde med nationale og internationale partnere. Ledelsesbetjening +45 353-32800 E-mail
Lisa Svane Baltzer Parsberg Kommunikationsmedarbejder Intern og ekstern kommunikaiton for SCIENCE Innovations HUB og Climate-KIC. +45 353-33961 E-mail
Lise Lawaetz Winkler Specialkonsulent Facilitering af tværdiciplinært samarbejde med fakultetets strategiske samarbejdspartnere. Understøttelse af interne udviklingsprojekter og matchmaking aktiviteter. Ledelsesbetjening. +45 353-35167 E-mail
Lise Walsted Kristiansen Kontorchef Ledelse (personale, økonomi, afdelingens sagsområder). Sagsbehandling og ledelsesbetjening. Facilitering af samarbejde med erhverv og myndigheder. Repræsentation i div. interne og eksterne fora. +45 353-32036 E-mail
Mette Frimodt-Møller Chefkonsulent Støtte til fakultetets strategiske myndighedssamarbejde. Støtte til implementering af forsknings- og innovationspolitiske tiltag og fundraising til større strategiske satsninger. Ledelsesbetjening. +45 353-32051 E-mail
Sofie Bak Nielsen Studerende +45 353-35569 E-mail