Frederik Fenger

Frederik Fenger

Maskinmester

SCIENCE Campus Service - FC Driftsteknik
Nordre Sti 3
1870 Frederiksberg C

Kontor: 781-02 - Frederiksberg Campus, E19
Telefon: +45 353-37980
Mobil: +45 93509216
E-mail: fef@science.ku.dk

Arbejdsområde
Bygningsvedligehold. Installationer. Forsyning - varme-el-gas-afløb Frederiksberg Campus