Carsten Nørregaard Nielsen – Københavns Universitet

SCIENCE > Kontakt > Fakultetssekretariatet > SCIENCE Campus Service

Carsten Nørregaard Nielsen

Carsten Nørregaard Nielsen

Gartner

SCIENCE Campus Service - NC Driftsservice
Nordre Sti 1
1870 Frederiksberg C

Kontor: 772-10
Telefon: +45 287-54249
E-mail: cnnielsen@science.ku.dk

Arbejdsområde
Udvendig terrænvedligehold - Gartneropgaver Nørre Campus og dele af City Campus