Forsker i laboratorium

Forskningsprofil

SCIENCE udfører forskning inden en meget bred vifte af forskningsfelter, der spænder fra de klassiske naturvidenskabelige områder over life-science til fødevare- og ernæringsvidenskab og ressourceøkonomi. Den grundforskning, der udføres af SCIENCE's forskere har meget stor videnskabelig impact og bidrager i betydeligt omfang til Københavns Universitets placering som nr. 30 på ARWU ranking listen 2016 blandt verdens universiteter.

På SCIENCE går den banebrydende grundforskning hånd i hånd med implementeringen og anvendelsen af forskningsresultaterne, og SCIENCE bidrager dermed til at løse en række af de store udfordringer, som samfundet står over for, som fx klimaforandringer og klimatilpasning, knaphed på naturressourcer, bæredygtig energiforsyning, fødevaresikkerhed, livsstilssygdomme samt sikker og effektiv datahåndering.

Fakultetet har 12 institutter, der yderligere er organiseret i 72 sektioner. For at give et overblik over den bredtfavnende forskning, der bliver udført på SCIENCE har vi udgivet Research at SCIENCE, an overview 2017-18 (e-page), som giver en kort beskrivelse af fakultetets 11 institutter og deres sektioner.

Ph.d.-uddannelsen

Fakultetet rummer forskeruddannelse på højt internationalt niveau. Gennem ph.d.-uddannelsen sikrer fakultetet, at den fremmeste forskning bidrager til udvikling og vækst i samfundet, når ph.d.erne ansættes i private og offentlige virksomheder. Kvalitet er et nøgleord i rekrutteringen af ph.d.ere og i deres uddannelse. SCIENCE vil understøtte de ph.d.studerendes kendskab til deres fremtidige arbejdsmarked og deres parathed til at navigere i forhold til dette.

Læs mere om ph.d.-uddannelsen

Faglig tyngde tiltrækker flere dygtige forskere

Fakultetets forskere har modtaget 13 bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Fakultetets forskningsmiljøer har den faglige tyngde til at tiltrække forskere på højt internationalt niveau. I EU's 7. Rammeprogram har fakultetets forskere tiltrukket ca. halvdelen af samtlige Marie Curie postdoc fellowships i Danmark.

KU Styrkeområder

For at udnytte den faglige mangfoldighed og bidrage til samfundsdebatten på væsentlige områder har Københavns Universitet udpeget en række forskningsområder, hvor universitetet står stærkt. Områderne adresserer alle store samfundsmæssige udfordringer som fx sundhed og miljø, og de kalder på løsninger i samarbejde mellem offentlige myndigheder, erhvervslivet og universitetet. SCIENCE er tovholder på fire af disse tværgående styrkeområder på KU, og har forskere der deltager i flere andre styrkeområder.