Grundforskningscentre – Københavns Universitet

SCIENCE > Forskning > Forskningscentre > Grundforskningscentre

Grundforskningscentre

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er vært for 10 forskningscentre, der er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Grundforskningscentrene bedriver forskning på højt internationalt niveau og udgør en unik ramme for forskning i verdensklasse. 

The Danish National Research Foundation Center for Stem Cell Decision Making - StemPhys

StemPhys er et unikt og tværfagligt initiativ der skal forene fysikkens og stamcellebiologiens styrker med det formål at få markant øget viden om stamcelleengagement og styring af differentieringsprocessen. Centeret vil forske i en række faktorer i stamcelleudvikling, der potentielt kan skabe særlige insulinproducerende celler og hepatocytter (aktivt levervæv).

Bevillingsperiode: 2015 til 2021.

Centerleder: Professor Lene B. Oddershede, Niels Bohr Institutet

Læs mere på stemphys.nbi.ku.dk

Danish National Research Foundation and Novo Nordisk Centre for Bacterial Stress Response and Persistence - BASP

Centeret forsker i de grundlæggende molekylære mekanismer i resistente bakterier og søger at forbedre evnen til at bekæmpe bakterielle infektioner.

Bevillingsperiode: 2015 til 2021

Centerleder: Professor Kenn Gerdes, Biologisk Institut

Læs mere på basp.bio.ku.dk

Center for Dynamiske Molekylære Interaktioner - DynaMo

Centret undersøger de dynamiske processer, der foregår på molekylært niveau i flercellede organismer, for at afdække universelle principper bag processerne. Målet er at få ny viden om, hvordan flercellede organismer omsætter ydre og indre signaler til et specifikt respons.
Bevillingsperiode: 2012 – 2021

Centerleder: Professor Barbara Ann Halkier, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Læs mere på dynamo.ku.dk

Center for Quantum Devices - QDev

Centret studerer metoder til at fremstille, kontrollere, måle, og beskytte kvantekohærens og “entanglement” in faststoffysiske komponenter.

Bevillingsperiode: 2012-2018

Centerleder: Charles M. Marcus, Niels Bohr Institutet

Læs mere på qdev.nbi.ku.dk

Center for Permafrost - CENPERM

Centret undersøger de biologiske, geografiske og fysiske effekter af permafrostoptøning i Grønland – på kort og på lang sigt, herunder hvordan det påvirker samspillet mellem mikroorganismer, planter og jordmiljø.

Bevillingsperiode: 2012-2018

Centerleder: Professor Bo Elberling, Institut for Geovidenskab, Naturressourcer og Planlægning

Læs mere på cenperm.ku.dk

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima - CMEC

Centeret integrerer terrestrisk og marin forskning i et tværfagligt forskningsprogram, som omhandler fundamentale spørgsmål om oprindelse, opretholdelse, bevaring og fremtid af liv og biologisk diversitet på jorden.

Bevillingsperiode: 2010-2020

Centerleder: Professor Carsten Rahbek, Statens Naturhistoriske Museum

Læs mere på macroecology.ku.dk

Center for Symmetri og Deformation - SYM

Centrets mål er at forstå matematikken bag symmetri og deformation. Dette gøres ved at studere symmetri i en deformationsinvariant kontekst og ved at kombinere de matematiske discipliner gruppeteori, topologi og ikke-kommutativ geometri.

Bevillingsperiode: 2010-2020

Centerleder: Professor Jesper Grodal, Matematisk Institut

Læs mere på sym.math.ku.dk

Center for Particle Physics - DISCOVERY

Centrets strategi er at kombinere forskellige videnskabelige områder med det formål at opbygge en mere dybdegående forståelse og en udvidelse af standard-modellen for de fundamentale kræfter og partikler i naturen.

Bevillingsperiode: 2010-2020

Centerleder: Professor Peter H. Hansen, Niels Bohr Institutet

Læs mere på discoverycenter.nbi.ku.dk

Center for Stjerne og Planetdannelse - STARPLAN

Centrets mål er at samle observationer og at danne et teoretisk grundlag der kan bidrage til at kortlægge vort solsystems tidligste historie set i lyset af dets astrofysiske dannelsesmiljø herunder at nå en forståelse af omstændighederne der førte til dannelsen af de terrestriske planeter i solsystemet, og til bevarelsen af “blå” vandrige planeter som Jorden.

Bevillingsperiode: 2009-2019

Centerleder: Professor Martin Bizzarro, Statens Naturhistoriske Museum

Læs mere på starplan.dk

Center for GeoGenetik

Centret har til formål at forske i og fortælle om de store fælles historier i livets udvikling og afvikling inden for de sidste par hundrede tusinde år. Molekylærbiologerne kigger på gammel dna, geologerne ser på, hvordan klimaet har formet landskabet og arkæologerne putter en historisk ramme omkring det hele, så gamle myter kan punkteres og nye og bedre forklaringer kan komme frem.

Bevillingsperiode: 2009-2019

Centerleder: Professor Eske Willerslev, Statens Naturhistoriske Museum

Læs mere på geogenetik.ku.dk