ERC-bevillinger – Københavns Universitet

SCIENCE > Forskning > Forskningscentre > ERC-bevillinger

ERC-bevillinger

Det europæiske forskningsråd ERC støtter forskning i absolut verdensklasse. Bevillingerne gives til excellente forskere på forskellige karrieretrin og gives til at opbygge et team omkring en original og banebrydende forskningsidé.

ERC giver bevillinger til tre karrieretrin: Starting Grant, Consolidator Grant og Advanced Grant. Dertil kommer Synergy Grant, der har været uddelt to gange i 2011 og 2012, og Proof of Concept, der kan søges af ERC-bevillingsmodtagere med henblik på kommercialisering af resultater fra ERC-bevillingen. ERC har eksisteret siden 2007 og SCIENCE har modtaget i alt 35 bevillinger som PI (dvs. at det er en SCIENCE-forsker, der har fået bevillingen og er ansvarlig for projektet) inklusiv et projekt, der er flyttet til SCIENCE efter opnået bevilling. Listen nedenfor indeholder igangværende projekter.

ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant er målrettet topforskere. Bevillingerne er på op til 2,5 mio. euro over 5 år

Eugene Polzik - Niels Bohr Institutet

Titel: Quantum mechanics in the negative mass reference frame (Quantum-N)
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2018-2023

Den centrale del af projektet omhandler at skabe sammenfiltrede tilstande, også kaldet entanglement, i en mekanisk bevægelsesføler/sensor og en atomsky. Entanglement betyder, at kvanteegenskaberne af to objekter, for eksempel den mekaniske sensor og atomskyen, er meget stærkt forbundne. Et af projektets mest ambitiøse mål er at forbedre følsomheden hos de bedste bevægelsesdetektorer, nemlig de gravitationsbølge-interferometre, som for nylig rapporterede om den første observation af gravitationsbølger (Nobelprisen i fysik, 2017).

Dette er anden gang Eugene Polzik modtager ERC grant. Han modtog det første i 2012.

LÆS MERE: Eugene Polzik modtager for anden gang ERC’s Advanced grant på 16,2 mio. kr.

Matthew Collins - Statens Naturhistoriske Museum

Titel: Beasts to Craft (B2C)
Institut: Statens Naturhistoriske Museum
Bevillingsperiode: 2018-2023

Ved at granske tusindvis af pergamenter, vil dette projekt undersøge sammenhængen mellem mange hundrede års husdyrproduktion og fortidens nedskrivninger på dyreskind.

LÆS MERE: DNA-spor på gamle bøger er fulde af viden om fortidens husdyr

Kim Sneppen - Niels Bohr Institutet

Titel: Self-organization in Competition and Diversity
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2017-2022

Målet med forskningsprojektet er at sammenkæde levende systemer med det begrebsapparat man anvender i teoretisk fysik til fordel for begge områder. Forskning i komplekse systemer får ny indsigt i dynamikken bag diversitet, og biologien får nye kvantitative redskaber.

LÆS MERE: ERC bevilling til Kim Sneppen på 16,5 millioner kr.

Christian Lund - Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Titel: Local State
Institut: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Bevillingsperiode: 2016-2021

Formålet med dette projekt er at undersøge den politiske magts dynamik i lokale institutioner i svage stater – hvordan udøver de politisk myndighed og forvalter adgang til ressourcer herunder ejendomsret til naturressourcer og anerkender disse rettigheder? Ambitionen er at redefinere den eksisterende forskning om såkaldte forfejlede og svage stater, ved at undersøge hvilken politisk myndighed der rent faktisk udøves snarere end at måle, hvordan disse stater ikke lever op til teoretiske idealer.

LÆS MERE: State formation through the local production of property and citizenship

Peter Lodahl - Niels Bohr Institutet

Titel: Scalable Quantum Photonic Networks
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Dette projekt går ud på at udvikle teknologi til kvantekommunikation baseret på kredsløb af lys (fotonik) i stedet for kredsløb baseret på elektroner (elektronik).

Bevillingen fra ERC er Peter Lodahls anden ERC-bevilling

LÆS MERE: Peter Lodahl får prestigefuldt ERC Advanced Grant

Jacobus J. Boomsma - Biologisk Institut

Titel: Attine Ant Symbiomes
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2013-2018

Ved at studere svampedyrkende myrer har dette projekt som mål at forstå fænotypiske tilpasninger i social evolution og symbiose.

LÆS MERE: ERC Advanced Grant: Attine Ant Symbiomes (ANTS). Clarifying the genomic mysteries of farming insect societies

LÆS MERE: Prestigefulde EU bevillinger til tre SCIENCE-professorer

Birger Lindberg Møller - Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Titel: Lightdriven Biosynthesis
Institut: Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Bevillingsperiode: 2013-2019

Projektet går ud på at videreudvikle planteceller til bæredygtig produktion af alt fra kræftmedicin til råvarer, der i dag produceres på basis af olie.

Birger Lindberg Møller har fået en Proof of Concept til denne bevilling.

LÆS MERE: Prestigefulde EU bevillinger til tre SCIENCE-professorer

LÆS MERE: Prestigious EU Grant for Synbio Professor

Jan Philip Solovej - Institut for Matematiske Fag

Titel: The Mathematics of the Structure of Matter
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2013-2018

Målet med projektet er at analysere og udvikle de matematiske modeller, der bruges i fysikken til at beskrive stof og dets struktur.

LÆS MERE: Professor Jan Philip Solovej modtager prestigefyldt bevilling

LÆS MERE: Prestigefulde EU bevillinger til tre SCIENCE-professorer

ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant er for forskere med 7 til 12 års erfaring. Som udgangspunkt gives der maksimalt 2 mio. euro over 5 år. ERC Consolidator Grant har eksisteret som selvstændigt virkemiddel siden 2013. Tidligere var det en del af ERC Starting Grant.

Nathalie Wahl - Institut for Matematiske Fag

Titel: Loops and groups: Geodesics, moduli spaces, and infinite discrete groups via string topology and homological stability
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2018-2023

Projektet ligger i skæringspunktet mellem algebra, topologi og geometri med det videnskabelige mål at besvare centrale spørgsmål om bl.a. homologisk stabilitet og løkkerum. Løkkerum kan bruges til at studere geodeder på mangfoldigheder, og projektet foreslår nye metoder for at studere sammenhængen mellem disse to matematiske objekter.

LÆS MERE: Bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd til Nathalie Wahl

Jan Haerter - Niels Bohr Instituttet

Titel: Interaction: Cloud-cloud interaction in convective precipitation
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2018-2023

Projektets fokus er at forske i skyformationer i klimasystemer. Hvis skyer organiseres på en lille skala, hvordan påvirker det skydannelsen i stor skala. Ved at forstå skydannelse på lille skala, kan man bedre undersøge storskala anomalier i atmosfæren, som kan føre til flere dages kraftig nedbør. Ligeledes kan disse interaktioner indbygges i klimamodeller. Det handler kort sagt om sky-interaktioners betydning for klimaforandringer.

LÆS MERE: Jan Haerter får 10 millioner til forskning i atmosfærens kompleksitet

Riikka Rinnan - Biologisk Institut

Titel: TUVOLU: Tundra biogenic volatile emissions in the 21st century
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Forskningsgruppen arbejder med udveksling af klimarelevante reaktive gasser mellem naturlige økosystemer og atmosfæren. Gruppens seneste forskning beskæftiger sig med arktisk tundra vegetation, der oplever klimatisk opvarmning, dobbelt så stærk som på resten af kloden, hvilket drastisk øger VOC udslippet i atmosfæren.

LÆS MERE: Two ERC consolidator grants

Michael Thomas-Poulsen - Biologisk Institut

Titel: DEFEAT: DiseasE-FreE social life without Antibiotics resistance
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Forskergruppen beskæftiger sig med hvordan gamle symbiotiske associationer mellem insekter, svampe og komplekse bakterielle kolonier udvikler sig og optimeres over tid, for effektiv og bæredygtig planteopløsning og forsvar mod sygdom.

LÆS MERE: Two ERC consolidator grants

Peter Brodersen - Biologisk Institut

Titel: Reprogramming of small RNA function in plant-pathogen interactions
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2017-2022

Projektet fokuserer på at forstå, hvordan effektiv omprogrammering af genregulering medieret af små RNA molekyler foregår under aktivering af immunsystemet.

Det er anden gang, at Peter Brodersen modtager en ERC-bevilling. Brodersen modtog i 2011 ERC’s Starting Grant.

LÆS MERE: ERC Consolidator grant 2016

Tom Gilbert - Statens Naturhistoriske Museum

Titel: Exploring and exploiting the potential of extinct genome sequencing (EXTINCTION GENOMICS)
Institut: Statens Naturhistoriske Museum
Bevillingsperiode: 2016-2021

Dette projekt handler om at udforske begrænsninger på genom-rekonstruktion af forsvundet eller historisk materiale med det formål, at afklare rammen for at sammenligne rekonstruktionsmuligheder og begrænsninger af forsvundet genommateriale med.

LÆS MERE: Two giant grants from the EU to CGG

Søren Galatius - Institut for Matematiske Fag

Titel: Moduli Spaces, Manifolds and Arithmetic (MSMA)
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2016-2021

Dette projekt bevæger sig indenfor det algebraiske topologiske område med særligt fokus på grænseområdet mellem algebraisk topologi, aritmetisk geometri og talteori. Det er helt nyt indenfor matematikkens verden, at man er begyndt at se på den gensidige påvirkning mellem disse tre forskningsfelter, der tidligere har været meget holdt meget separat. Samspillet mellem disse tre forskningsfelter er ved at udvikle sig til et nyt "hot" forskningsområde i international matematik.

LÆS MERE: Kommende MATH-professor får ERC-legat

Kasper Hornbæk - Datalogisk Institut

Titel: Using Embodied Cognition to Create the Next Generations of Body-based User Interfaces
Institut: Datalogisk Institut
Bevillingsperiode: 2015-2020

Dette projekt skal ud fra ny forskning i kognitionsvidenskab undersøge og forbedre, hvordan kroppen kan bruges til at interagere med en computer.

LÆS MERE: Stor ERC-bevilling til Kasper Hornbæk

LÆS MERE: Millionbevillinger til galakser, stjerner og computere

Sune Toft - Niels Bohr Instituttet

Titel: Connecting the Extreme
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Projektet går ud på at udforske udviklingen af de mest massive galakser i hele universets historie ved at undersøge, om der er en direkte udviklingsmæssig sammenhæng imellem de mest ekstreme galaktiske fænomener, vi kender i universet.

LÆS MERE:To forskere på Niels Bohr Institutet får store ERC-bevillinger fra EU

Jes Kristian Jørgensen - Niels Bohr Instituttet

Titel: Setting the Stage for Solar System Formation
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Projektet vil undersøge, hvordan kemien er i de tidligste stadier i en ung stjerne i relation til den fysiske struktur og udvikling af stjernen og dens omgivelser.

LÆS MERE: To forskere på Niels Bohr Institutet får store ERC-bevillinger fra EU

Martin Bizzarro - Statens Naturhistoriske Museum

Titel: Stardust to asteroids: Unravelling the formation and earliest evolution of a habitable solar system
Institut: Statens Naturhistoriske Museum
Bevillingsperiode: 2014-2019

Formålet med projektet er at uddybe vores forståelse af dannelsen af solsystemet og beboelige planeter ved at undersøge isotopiske variationer i meteoritter.

LÆS MERE: Prestigefuld EU-bevilling til stjerne-professor

ERC Starting Grant

ERC Starting Grant er for yngre talentfulde forskere med 2 til 7 års erfaring. Som udgangspunkt bevilges der 1,5 mio. euro over 5 år. Fra 2007 – 2012 indeholdt ERC Starting Grant også den gruppe, der fra 2013 blev udskilt som ERC Consolidator Grant

Jonathan Shik - Biologisk Institut

Titel: ELEVATE
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Projektets fokus er studier af myrers måde at drive landbrug på, akrylamids mulige sundhedsskadelige virkninger, udvikling af nye metoder til beregning af partikelfysik-eksperimenter og egenskaberne hos junk-DNA.

LÆS MERE: Post Doc Jonathan Shik received a ERC Starting Grant

Jacob Lewis Bourjaily - Niels Bohr Institutet

Titel: AMPLITUDES: Manifesting the Simplicity of Scattering Amplitudes
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2018-2023

Arbejdet med spredningsamplituder handler om via kvantefelt-matematik at beregne det sandsynlige udfald af eksperimenter inden for partikelfysik.

LÆS MERE: 11 mio. kr. til bedre beregninger af eksperimenter inden for partikelfysik

Sebastian Marquardt - Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Titel: 'PUNCTUATION' - Pervasive Upstream Non-Coding Transcription Underpinning Adaptation
Institut: Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Bevillingsperiode: 2018-2023

Projektet undersøger det såkaldte junk-dna, der udgør meget store dele af planters genom. Forskergruppen skal finde ud af, hvad dette ikke-kodende DNA egentlig har af betydning.

LÆS MERE: De skal knække koden for junk-DNA

Peter Krogstrup - Niels Bohr Instituttet

Titel: HEMs DAM
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2017-2022

Omdrejningspunktet i projektet er at udvikle nye typer hybride materialer, der opfylder en lang række strenge krav for at de kan bære de såkaldte topologisk beskyttede kvantetilstande.

LÆS MERE: KU løber med årets ERC-forskningsmillioner

Mark Spencer Rudner - Niels Bohr Institutet

Titel: Probing topology and dynamics in driven quantum many-body systems (TopDyn)
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2016-2021

Et af de centrale emner i Mark Rudners forskning er at finde nye måder til at kontrollere komplekse kvantemekaniske systemer, hvilket vil kunne åbne nye døre for kvanteteknologi. Det er der forbundet en del udfordringer med, så ideen med projektet er bl.a. at udnytte, at udviklingen indenfor den eksperimentelle fysik har ført til helt nye muligheder for dynamisk kontrol af komplekse kvantesystemer ved hjælp af lasere og kraftfulde mikrobølgekilder. Værktøjer som måske kan være med til at realisere nye fænomener i de materialer, vi allerede kender til.

LÆS MERE: Mark Rudner får ERC-bevilling på ca. 12 mio. kr.

Guido Festuccia - Niels Bohr Institutet

Titel: Dynamics of Suspersymmetry in Curved Space (CurvedSusy)
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Guido Festuccia flyttede til Uppsala Universitet i januar 2016

Albert Schliesser - Niels Bohr Institutet

Titel: Quantum Cavity Electro- and Opto-Mechanics
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Dette projekt går ud på at undersøge samspillet mellem nanomekanisk bevægelse, laserlys og mikrobølger på kvanteniveau og bringe dem til at virke sammen på helt nye måder.

LÆS MERE: Prestigefulde EU-bevillinger til tre SCIENCE-forskere

Oliver Gressel - Niels Bohr Institutet

Titel: First-principles global MHD disc simulations: Defining planet-forming environments in early solar systems
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Formålet med dette projekt er at skabe de mest realistiske computersimuleringer af de protoplanetariske skiver af gas og støv, og dermed definere det miljø, der former den tidlige udvikling af planet-systemer.

LÆS MERE: Prestigefulde EU-bevillinger til tre SCIENCE-forskere

Robin Andersson - Biologisk Institut

Titel: A systematic characterization of human regulatory architectures and their determinants of regulatory activity
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2015-2020

Dette projekt undersøger, hvordan genetiske strukturer bestemmer en persons modtagelighed over for sygdom.

LÆS MERE: Prestigefulde EU-bevillinger til tre SCIENCE-forskere

Matthias Christandl - Institut for Matematiske Fag

Titel: Multipartite Quantum Information Theory
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2013-2019

Kvanteinformationsteori studerer, hvordan information lagres, transmitteres og behandles i kvante-enheder, og dette projekt handler om at udvikle en omfattende kvanteinformationsteori.

Matthias Christandl flyttede til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet med sin ERC-bevilling fra ETH Zürich.

Stephan Wenkel - Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Titel: Designing microProteins to alter growth processes in crop plants
Institut: Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Bevillingsperiode: 2013-2018

Målet med dette projekt er at bruge mikroprotein-konceptet og bygge syntetiske mikroprotein-moduler og ved at benytte metoder fra syntetisk biologi med moderne planteavl ændre risens blomstringprocess.

Stephan Wenkel flyttede til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet med sin ERC-bevilling fra Tübingen University.

ERC Synergy Grant

ERC Synergy Grant er hidtil kun blevet uddelt to gange og ganske få bevillinger. Det gives til et samarbejde mellem 2-4 forskere på samme niveau som de øvrige ERC virkemidler.

Bo Møllesøe Vinther - Niels Bohr Institutet

Titel: Arctic Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity (Ice2Ice)
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2014-2019

Dette projekt omhandler forskning i det arktiske klima med særlig fokus på bratte klimaændringer og deres betydning for Grønlands Indlandsis. De store spørgsmål for Ice2Ice-projektet er, om istidens klimaskift, hvor havisen pludseligt forsvandt, også er relevante for fremtidens klima.

LÆS MERE: Prestigefuld EU-bevilling til klimaforskning på Niels Bohr Institutet

https://www1.bio.ku.dk/