Andre forskningscentre

SCIENCE har også en række andre store forskningscentre, der bedriver forskning inden for vidt forskellige grene af fakultetets forskningsområder. Disse forskninscentre er karakteriseret ved, at de er finansieret af eksterne eller interne bevillinger, hvor bevillingsgiver har udløst midlerne som en centerbevilling, eller at centrene har modtaget eksterne eller interne bevillinger, der er større end 18 mio. kr. over 3 år eller 25 mio. kr. over 5 år.