Finansiering af forskning

SCIENCE har fokus på rekruttering af excellente forskere, og ønsker at kunne tiltrække og fastholde de bedste forskere inden for alle fagområder gennem aktiv international rekruttering af topforskere og yngre talenter samt tydeliggørelse af deres karriereveje. SCIENCE har i relation til karriereveje og rekruttering fokus på konsekvenserne af, at forskningsmidlerne i stigende grad hentes i konkurrence.