SCIENCE Undervisningspris

Formålet med SCIENCE Undervisningspris er at synliggøre betydningen af både den gode undervisning, det gode undervisningsteam og den gode underviser.

Prisen består af 75.000 kr. som skal deles mellem modtageren og dennes undervisningsteam.

Alle studerende kan indstille en underviser til prisen.

Vinderen udvælges af repræsentanter fra SCIENCEs 24 bacheloruddannelser.