Ph.d.-prisen ved SCIENCE

Prisvinder

De tre prismodtagere i 2019 - fra venstre mod højre: Mannuel Krannich, Institut for matematiske fag; Anne Schou Reinholdt, Kemisk Institut; Mathias Luidor Heltberg, Niels Bohr Institutet.

Uddeling af prisen

Ph.d.-prisen ved SCIENCE uddeles hvert år til tre fremragende ph.d.-projekter, der er indleveret og forsvaret på fakultetet inden for det forudgående år (priserne uddeles til dimittender, der er blevet færdige i perioden 1. juni-31. maj). Sammen med prisen får de tre vindere 25.000 kr. hver.

Det eneste vurderingskriterium er projektets og dimittendens excellence.

Formålet med prisen er:

  • at hædre de nye dimittender fra SCIENCE
  • at markere den høje kvalitet af ph.d.-forløbene på fakultetet
  • og især at fremhæve den store indsats på forskeruddannelsesområdet, som SCIENCE foretager hvert år

Udvælgelse af prismodtagere

Prisen uddeles af dekanen efter forslag fra fakultetets forskningsudvalg (SFU) på baggrund af indstillinger fra fakultetets institutter. Institutterne indstiller i maj-juni hvert år op til to kandidater til prisen, gerne med begge køn repræsenteret. Kandidaterne udvælges blandt de ph.d.ere, der har indleveret og forsvaret deres ph.d.-afhandling på fakultetet inden for det forudgående år.

SFU prioriterer mellem de foreslåede kandidater/ph.d.-projekter, og indstiller tre prismodtagere til dekanen, som træffer endelig beslutning om tildeling af priserne.

Priserne uddeles på et årligt dimittendarrangement i september, hvor alle færdige ph.d.-kandidater fra det pågældende år inviteres til at fejre et vel gennemført ph.d.-forløb på SCIENCE.