SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere

SCIENCE Erhvervspris for yngre forskere tildeles medarbejdere, som udmærker sig i forbindelse med erhvervssamarbejde og innovation enten i uddannelsesmæssig eller forskningsmæssig sammenhæng.

Det kan fx være gensidigt værdiskabende resultater, opfindelser, eksternt samarbejde i uddannelserne, vidennetværk, forskningssamarbejde m.m. Samarbejdet kan være med både private og offentlige parter.

Kriterier for indstilling

Prisen for yngre forskere har fokus på de yngre forskere på institutterne, på ph.d. til postdoc niveau. Man kan komme i betragtning til prisen på baggrund af fremragende forsknings-, uddannelses- og/eller formidlingsresultater og -indsatser til gavn for virksomheder og hermed nyttiggørelse af forskning eller undervisning til gavn for samfundet ved for eksempel:

 • At være pioner/sætte nye perspektiverende standarder inden for sit felt
 • At bidrage til at implementere ny viden/teknologi til gavn for en virksomhed/et erhverv
 • At have medvirket til forbedret konkurrenceevne for en virksomhed
 • At inddrage undervisere fra virksomheder eller organisationer
 • At have bidraget til videnoverførsel til SMV’ere
 • At indgå licensaftaler
 • At etablere et firma
 • At understøtte studerende i at udvikle konkrete ideer og kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab
 • At inspirere (andre) studerende eller andre forskere til nye opfindelser

Jo flere af ovenstående kriterier, der opfyldes, jo højere vægtes indstillingen.

Indstillinger til Erhvervsprisen for yngre forskere skal ske i samarbejde med en ekstern virksomhed for at sikre den erhvervsmæssige værdi af den indstilledes arbejde/resultater.

Udpegning af vinder

Indstillingerne vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af eksterne:

 • Vice President Innovation Dairy Chr. Hansen, Anne Skriver
 • Adm. direktør Netcompany, Carsten Gomard
 • Senior R&D Manager Arla Foods, Henrik Jørgen Andersen
 • Project Director Haldor Topsøe, Jesper Nerlov 

Vinderen af SCIENCE Erhvervspris 2019 offentliggøres den 24. september 2019. Vinderen modtager 75.000 kr. til faglige formål.