SCIENCE Digitaliseringsråd

SCIENCE Digitaliseringsråd er et rådgivende panel, der gennem visionære forslag og anbefalinger skal medvirke til, at SCIENCE udnytter digitaliseringens muligheder i relation til forskning, uddannelse/karriereparathed, formidling samt administration, herunder at fakultetet foretager de nødvendige investeringer på området.

En vigtig opgave for Rådet er at have fokus på, hvordan uddannelserne fremadrettet skal udformes, så vi hele tiden er på forkant med den digitale udvikling uden at miste forbindelsen til universitetets kerneopgaver; forskningen, den forskningsbaserede uddannelse og samspillet med omverdenen.

Rådet har følgende opgaver:

 • Gennem løbende rådgivning om, hvordan SCIENCE kan understøtte den digitale udvikling i samfundet og udnytte de potentialer, der opstår som følge heraf, skal Rådet bidrage til at sikre fokus på, hvordan SCIENCE kan bidrage til at skabe impact ift. den digitale udvikling af samfundet og derigennem stille Danmark stærkt i den internationale konkurrence.
 • Identificere muligheder for koordinering og samarbejde mellem SCIENCE og det omkringliggende samfund, såvel offentlige organisationer som private virksomheder.
 • Identificere og komme med anbefalinger til strategiske satsninger vedr. digitalisering på SCIENCE.
 • Bakke op om de satsninger, som igangsættes på baggrund af Rådets anbefalinger, og sikre den nødvendige opfølgning og kommunikation internt og eksternt.
 • Sikre fokus på kobling til andre initiativer og organisationer samt den politiske kontekst.

Rådet afholder som udgangspunkt tre til fire møder årligt.

Organisering

Rådet består af en række eksterne medlemmer fra centrale aktører i den offentlige og private sektor. Herudover er interne medlemmer udpeget fra SCIENCE, som repræsenterer både studenter-, medarbejder- og ledelsesperspektivet på tværs af fakultetet. Endvidere deltager den samlede fakultetsdirektion i Rådet.

Rådets medlemmer er

 • Morten Bo Christiansen, Head of Strategy, Transport and Logistics Division, Mærsk
 • Torben Dalgaard, direktør for Center for It, Medico og Telefoni, Region H
 • Juan Farré, teknisk direktør, FORCE Technology
 • Jette Fugl, informationsspecialist, Københavns Universitetsbibliotek, Det Kongelige Bibliotek
 • Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef, Dansk Industri
 • Søren Bækgaard Hansen, direktør for Enterprise Architecture & IT Strategy, Arla Foods
 • Ivar Ravn, direktør for Digital, SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
 • Peter Scharff, Head of Digital Natives and Engagement, Google Denmark
 • Marianne Sørensen, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen
 • Jørgen Wittenkamp, Chief Transformation Officer, Danske Bank
 • Mille Østerlund, chef for Rådgivning og Akkreditering, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste
 • John Renner Hansen, dekan på SCIENCE (formand)
 • Henrik Zobbe, fakultetsdirektør, SCIENCE
 • Grete Bertelsen, prodekan for uddannelse, SCIENCE
 • Morten Pejrup, prodekan for forskning, SCIENCE
 • Erik Bisgaard Madsen, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde, SCIENCE
 • Peter C. Kjærgaard, museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum, SCIENCE
 • Mads Nielsen, institutleder på Datalogisk Institut, SCIENCE
 • Brian Vinter, professor på Niels Bohr Institutet, SCIENCE
 • Morten Misfeldt, professor på Institut for Naturfagenes Didaktik, SCIENCE
 • Jeppe Hagedorn Hansen, studerende på SCIENCE