Studieledere

Ansvaret for tilrettelæggelse og planlægning undervisning og eksamen ligger hos fakultetets studieledere og studienævn. Studielederne er udpeget indtil 31. marts 2022

Studieledere på bacheloruddannelserne


Biokemi

Gert Dandanell, Biologisk Institut
dandanell@bio.ku.dk

Biologi 
Helge Ro-Poulsen, Biologisk Institut
helgerp@bio.ku.dk

Biologi-bioteknologi
Meike Burow, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
mbu@plen.ku.dk

Datalogi
Torben Æ. Mogensen, Datalogisk Institut
torbenm@di.ku.dk 

Datalogi-økonomi
Martin Elsman, Datalogisk Institut
mael@di.ku.dk

Fysiske fag
Christine Schøtt Hvidberg, Niels Bohr Institutet
ch@nbi.ku.dk

Fødevarer og Ernæring
Anni Bygvrå Hougaard, Institut for Fødevarevidenskab
abhg@food.ku.dk

Geografi og geoinformatik 
Høgni Kalsø Hansen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Hh@ign.ku.dk

Geologi-geoscience

Paul Martin Holm, Institut for Geovidenskaber og Naturforvaltning
paulmh@ign.ku.dk

Husdyrvidenskab
Annette Bruun Jensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
abj@plen.ku.dk

Idræt og fysisk aktivitet
Eva Wulff Helge, Institut for Idræt og Ernæring
ewhelge@nexs.ku.dk

Jordbrugsøkonomi
Mette Asmild, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
meas@ifro.ku.dk

Kemi
Stephan Sauer, Kemisk Institut
sauer@chem.ku.dk  

Landskabsarkitektur
Torben Dam, Geovidenskab og Naturforvaltning
toda@ign.ku.dk

Machine-learning og datavidenskab
Stefan Horst Sommer, Datalogisk Institut
sommer@di.ku.dk

Matematik, Matematik-økonomi og Forsikringsmatematik
Ernst Hansen, Institut for Matematiske Fag
erhansen@math.ku.dk

Molekylær biomedicin
Jacob Bo Hansen, Biologisk Institut
jacob.hansen@bio.ku.dk

Nanoscience
Thorsten Hansen, Kemisk Institut
thorsten@chem.ku.dk

Naturressourcer
Kristian Holst Laursen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
holst@plen.ku.dk

Professionbacheloruddannelser

Have- og parkingeniøruddannelsen
Rasmus Brodersen, Geovidenskab og Naturforvaltning
rasb@ign.ku.dk

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen
Rasmus Brodersen, Geovidenskab og Naturforvaltning
rasb@ign.ku.dk

Til toppenStudieledere på kandidatuddannelserne

Agricultural Economics
Mette Asmild, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
meas@ifro.ku.dk

Agriculture
Dorte Bodin Dresbøll, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
dbdr@plen.ku.dk

Biochemistry
Gert Dandanell, Biologisk Institut
dandanell@bio.ku.dk

Bioinformatics
Gert Dandanell, Biologisk Institut
dandanell@bio.ku.dk

Biology 
Helge Ro-Poulsen, Biologisk Institut
helgerp@bio.ku.dk

Biology-Biotechnology
Henrik Vlk Lütken, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
hlm@plen.ku.dk

Chemistry
Stephan Sauer, Kemisk Institut
sauer@chem.ku.dk  

Climate Change
Anders Svensson, Niels Bohr Institutet
as@nbi.ku.dk

Computer Science
Yongluan Zhou, Datalogisk Institut
zhou@di.ku.dk

Environment and Development
Mariève Pouliot, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
mapo@ifro.ku.dk

Environmental and Natural Resource Economics
Søren Bøye Olsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
sobo@ifro.ku.dk

Environmental Science
Hans Christian Bruun Hansen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
haha@plen.ku.dk

Food Innovation and Health
Annemarie Olsen, Institut for Fødevarevidenskab
ano@food.ku.dk

Food Science and Technology
Henrik Siegumfeldt, Institut for Fødevarevidenskab
hsi@food.ku.dk

Forest and Nature Management
Jens Emborg, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
jee@ifro.ku.dk

Geography & Geoinformatics 
Høgni Kalsø Hansen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Hh@ign.ku.dk

Geologi-Geoscience
Paul Martin Holm, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
paulmh@ign.ku.dk

Human Nutrition
Christian Ritz, Institut for Idræt og Ernæring
ritz@nexs.ku.dk

Humanfysiologi
Eva Wulff Helge, Institut for Idræt og Ernæring
ewhelge@nexs.ku.dk

Humanistisk-samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab
Charlotte Svendler Nielsen, Institut for Idræt og Ernæring
csnielsen@nexs.ku.dk

Integrated Food Studies
Jesper Lassen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
jlas@ifro.ku.dk

Klinisk ernæring
Jens Rikardt Andersen, Institut for Idræt og Ernæring
jra@nexs.ku.dk

Landscape Architechture
Torben Dam, Geovidenskab og Naturforvaltning
toda@ign.ku.dk

Mathematics, Statistics, Mathematics-Economics og Actuarial Mathematics
Ernst Hansen, Institut for Matematiske Fag
erhansen@math.ku.dk

Molecular Biomedicine
Jacob Bo Højberg Hansen, Biologisk Institut
jacob.hansen@bio.ku.dk

Nanoscience
Thorsten Hansen, Kemisk Institut
thorsten@chem.ku.dk

Nature Management
Karsten Raulund-Rasmussen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
krr@ign.ku.dk

Physics
Christine Schøtt Hvidberg, Niels Bohr Institutet
ch@nbi.ku.dk

Erasmus Mundus kandidatuddannelser

Sufonama (MSc in Sustainable Forest and Nature Management)
Niels Strange, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
nst@ifro.ku.dk

Sutrofor (MSc in Forest and Livelihoods, Sustainable Tropical Forestry)
Thorsten Treue, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
ttr@ign.ku.dkTil toppen

Studieledere på master- og diplomuddannelserne

Masteruddannelserne


Fødevarekvalitet og -sikkerhed
Jesper Lassen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
jlas@ifro.ku.dk

Idræt og velfærd
Charlotte Svendler Nielsen, Institut for Idræt og Ernæring
csnielsen@nexs.ku.dk

Landskab og planlægning
Dorthe Varning Poulsen, Landskabsarkitektur og planlægning
dvp@ign.ku.dk

Erhvervskandidatuddannelser

Computer Science
Yongluan Zhou, Datalogisk Institut
zhou@di.ku.dk

Til toppen