Hvorfor bygges der? – Københavns Universitet

17. marts 2014

Hvorfor bygges der?

Byggeriet er et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier. Udover at føre standarden for laboratorierne op til vor tid, er nybyggeriet også en del af modsvaret på de krav, som fremtidens uddannelses- og forskningsmiljø stiller til rammerne - krav der blandt andet skyldes, at de store videnskabelige nybrud fremover ofte vil ske på tværs af fag.

  • Byggeriet fører rammerne for forskning og uddannelse op til vor tid
  • Nybyggeriet samler fagmiljøerne og skaber en frugtbar grobund for de videnskabelige gennembrud, som fremover i langt højere grad end tidligere vil basere sig på tværfagligt samarbejde.
  • Byggeriet bliver første hjørnesten i udbygningen af KU's aktiviteter på den anden side af Jagtvej.
  • Byggeriet skal skabe sammenhæng og forbindelse mellem byen og universitetet.