Hvor bygges der? – Københavns Universitet

17. marts 2014

Hvor bygges der?

Byggeriet opføres på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side af vejen. Byggeriet bliver første hjørnesten i den udbygning af KU's aktiviteter, som sandsynligvis skal finde sted på Nørre Campus i de kommende år. 

Niels Bohr Bygningen bliver en integreret del af Nørre Campus og Universitetsparken, og det er derfor naturligt, at studerende og ansatte også har deres daglige gang i andre bygninger i området.