Hvad betyder Niels Bohr Bygningen for nærmiljøet? – Københavns Universitet

Niels Bohr Bygningen > FAQ om Niels Bohr Bygningen > Bygningens betydning f...

17. marts 2014

Hvad betyder Niels Bohr Bygningen for nærmiljøet?

Sammen med det nybyggeri, der i de kommende tiår finder sted i området på blandt andet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Panum Nybyggeri) og Rigshospitalet, vil Niels Bohr Bygningen være med til at udvikle bydelen og skabe vækst.

Som byggeri er visionen, at Niels Bohr Bygningen skal signalere åbenhed og synlighed og være med til at invitere det omgivende samfund indenfor. Grundtanken er, at NBB i sit udtryk skal være et vartegn for naturvidenskabelige forskning og uddannelse for Københavns Universitet såvel som for byen København. Bygningen skal repræsentere en naturvidenskabelig fortælling og symbolik for også på den måde at åbne sig overfor byen og byens borgere.

Niels Bohr Bygningen vil også både være en afslutning på bebyggelsen i Universitetsparken - og starten på udvidelsen af Nørre Campus vest for Jagtvej. Derfor skal Niels Bohr Bygningen ses i tæt sammenhæng med den udviklingsplan, der i øjeblikket arbejdes på at få inspiration til med idékonkurrencen for Videnbydelsprojektet. Videnbydelprojektet skal styrke samspillet mellem by, universitet og erhverv i hovedstadens nordlige del mellem Skt. Hans Torv, Vibenhus Runddel, Haraldsgade-kvarteret og Fælledparken.