Vil byggeriet give lokalområdets beboere gener? – Københavns Universitet

Niels Bohr Bygningen > FAQ om Niels Bohr Bygningen > Gener for lokalområdet...

17. marts 2014

Vil byggeriet give lokalområdets beboere gener?

Skygge:
Byggeriets højde bliver ca. 24 meter, og bygningen vil blive indpasset til de omkringliggende institutioner. Der forventes begrænset skyggevirkning på gade og andre bygninger.

Vind:
Bygningens højde forventes ikke at fremme væsentlige vindgener. Den udvalgte rådgiver vil under udarbejdelsen af projektet være opmærksom på eventuelle lokaleområde omkring bygningen, hvor der kunne opstå vindgener, og hvordan det kan afhjælpes.

Trafik:
For ikke at øge trafikmængden i et i forvejen trafikeret område har projektet fokus på at styrke cyklismen og den kollektive trafik. Der vil derfor blive etableret ca. 2.000 nye parkeringspladser til cykler i nærheden af indgangene og nedlagt parkeringspladser.