Hvordan skal de to bygningsafsnit forbindes? – Københavns Universitet

Niels Bohr Bygningen > FAQ om Niels Bohr Bygningen > Hvordan skal de to byg...

17. marts 2014

Hvordan skal de to bygningsafsnit forbindes?

For at muliggøre et tæt samarbejde på tværs af hele Niels Bohr Bygningen har man ønsket en forbindelse mellem de to bygningsafsnit. Forbindelsen udføres som en broforbindelse - "skywalk" - over Jagtvej. Den skal indgå i en overbevisende formgivningsmæssig sammenhæng med det øvrige bygningskompleks og fremstå som en berigende kraft for området.

Broforbindelsen skal bestå af en lukket, intern broforbindelse mellem de to bygningsafsnit.

Samtidig forbindes de to bygningsafsnit og de to byområder ved etablering af en tunnelforbindelse under Jagtvej, så der skabes en sammenhæng mellem de to områder og for at fremtidssikre bebyggelsen i forhold til et stisystem i kvarteret.

Oversigtstegning