Vision and Image Processing

Indhold
Kurset giver et overblik over moderne computer vision metoder og teknikker. Fokus er både på konceptuel forståelse af modeller og metoder samt på praktisk erfaring. Kurset dækker state-of-the-art metoder til billedanalyse, herunder hvordan man løser visuelle behandlingsopgaver som genkendelse af genstande samt indholdsbaseret billedsøgning og fremskaffelse af billeder.

Forudsætninger
Grundlæggende programmeringserfaring samt lineær algebra på grundlæggende naturvidenskabeligt universitetsniveau.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor