Practical Financial Optimization

Indhold
Praktisk styring af porteføjler og finansiel risiko med GAMS (General Algebraic Modelling Systems).

Forudsætninger
Grundlæggende kendskab til finansieringsteori, operationsanalyse og programmering.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor