Natural Language Processing

Indhold
Introduktion til repræsentation og behandling af naturligt sprog og modellering. Herunder maskinoversættelse, automatisk besvarelse af spørgsmål, informations mining fra naturligt sprog ved hjælp af machine learning metoder.

Forudsætninger
Kendskab til machine learning (sandsynlighedsteori, lineær algebra og klassifikation) og programmering i Python.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor