Machine Learning Methods in Non-Life Insurance

Indhold
Prædiktionsmodeller (glm, regressionstræer, boosting etc.) med anvendelser indenfor skadesforsikring, f.eks. prisfastsættelse af policer. 

Forudsætninger
Indgående kendskab til skadesforsikring såvel som regressionsmodeller på niveau med kandidatstuderende i forsikringsmatematik.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor