Linux and Python Programming

Indhold
a) Unix / Linux: grundlæggende navigation, pipes, konfigurering af kommandoliniemiljø, standard unix tools, netværk, processtyring.
b) Programmering: Grundlæggende programmering, datatyper, betingede konstruktioner, løkker, funktioner, objektorienteret programmering, pattern matching (regulære udtryk), beregningsmæssig kompleksitet

Forudsætninger
Akademiske kvalifikationer svarende til en naturvidenskablig bachelorgrad anbefales.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor