Lineær Algebra i Datalogi

Indhold: Lineær algebra med fokus på ligningsløsning, Gauss-elimination, matrixregning, baser for vektorrum, ortogonalitet, determinant, egenværdier, komplekse tal og diagonalisering. Anvendelsesmuligheder i datalogi fremhæves løbende. Implementering af diverse algoritmer og metoder i et programmeringssprog som fx C# eller lignende.

Forudsætninger: Kendskab til programmering.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor