Large-scale Data Analysis

Indhold
Kursets fokus er de særlige udfordringer man støder på når massive datamængder skal analyseres; herunder: data-mining, online og large-scale machine learning, programmeringsparadigmer til large-scale dataanalyse, data mining af streaming data, data mining vha. massivt parallelle platforme.

Forudsætninger
Kendskab til machine learning svarende til kurset Machine Learning ovenfor eller tilsvarende. Grundlæggende matematisk analyse og statistik. Kendskab til programming – gerne i Python. 

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor