Introduction to Data Science

Jeg valgte at efteruddanne mig på KU SCIENCE, fordi jeg har en ambition om at arbejde professionelt med IT. Valget faldt på DIKU, fordi de har et godt renommé og er kendt for at gå i dybden

Anders Frimann Nielsen, Codan
Deltager på kurset Introduction to Data Science

Indhold
Introduktion til datamodellering, teknikker fra machine learning, data mining og visualisering for IKKE-dataloger. 

Forudsætninger
Helt grundlæggende matematisk analyse og kendskab til simpel programmering.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor