Finansering 1

Kurset 'Finansiering 1' giver de studerende en bred introduktion til deterministiske betalingsrækker, én-periodemodeller med usikkerhed og stokastiske fler-periodemodeller.

Med kurset kan den studerende:

  • beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker og fortage simple kalkyler med disse; rentesregning og NPV-kriteriet
  • beregne middelværdi/?varians-optimale porteføljer i én-periodemodeller
  • beregne arbitrage-fri priser på afledte aktiver i simple stokastiske fler-periodemodeller, samt at gennemføre basal sandsynlighedsteoretisk argumentation (involverende specielt betinget middelværdi) i sådanne modeller

Forudsætninger
Sandsynlighedsregning og statistik på universitetsniveau. Kendskab til grundlæggende økonomi. 

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor