Computational Statistics

Indhold
Fundamentale statistiske algoritmer til optimering, udglatning og simulering. Softwareudvikling i R/C/C++ med RStudio.

Forudsætninger
Statistik på videregående universitetsniveau. Linear algebra, flerdimensionale fordelinger, likelihood og mindste kvadraters metode på et matematisk grundlag. R eller grundlæggende programmering.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor