Big Data Systems

Indhold
Målet med dette kursus er at give deltagerne en forståelse af teknologierne i computersystemer til Big Data-analyse og -administration. Det dækker både traditionelle metoder, der anvendes til datalagring og parallelle databasesystemer, real-time stream-behandlingssystemer, transaktionsbaserede databasesystemer samt moderne teknologier til cloud-computing og massivt parallelle dataanalyse platforme.

Forudsætninger
Kurset bygger på den viden, der er erhvervet i kurset NDAK15006U Advanced Computer Systems (ACS) eller tilsvarende.

Viden om Java, herunder samtidigheds- og kommunikationsmekanismer.

Kendskab til UNIX / shell scripting er nyttigt, men ikke påkrævet.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor