Applied Programming

Indhold
Introduktion til programmering i C/C++ i kontekst af teknisk/scientific programmering og large-scale databehandling. Specielt hvornår det giver mening at udskifte fortolkede højniveaussprog med C/C++.

Forudsætninger
Lineær algebra og programmeringserfaring i Python/R/Matlab/Maple.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor