Algoritmer og datastrukturer

Kurset 'Algoritmer og datastrukturer' har til formål at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). Fokus er på problemer, der kan løses i polynomiel tid.

 Med kurset kan den studerende:

  • genkende algoritmiske paradigmer (for eksempel del og hersk, dynamisk programmering, grådige algoritmer) og anvende dem på nye problemstillinger
  • foretage asymptotisk kompleksitetsanalyse af algoritmer (herunder løsning af rekursive ligninger).
  • anvende passende datastrukturer på nye problemstillinger
  • argumentere for korrekthed af algoritmer vha. induktion (herunder formulering af løkkeinvarianter) samt direkte og modstridsbeviser

Forudsætninger
Grundlæggende programmeringserfaring samt kendskab til grafer, induktionsbeviser og asymptotisk notation, matricer og vektorer.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor