Advanced Topics in Machine Learning

Great and interesting topics, great presenters

Andreas Bøye Steinberg, Head of Division,
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Deltager på kurset Deep Learning

Indhold: Videregående machine learning med blandede aktuelle videregående emner typisk inden for: PAC-baysian analyse, videregående support vector machines, deep learning, online learning, reinforcement learning.

Forudsætninger: Solid matematisk fundering og kendskab til Machine Learning svarende til kurset Machine Learning ovenfor samt programmeringserfaring.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor