Quantitative Biospectroscopy

  Hovedformålet med dette kursus er at gøre deltagerne opmærksomme på de grundlæggende begreber og fysikken i de mest almindelige ikke-destruktive spektroskopiske teknikker, der anvendes til procesovervågning og kvalitetskontrol i moderne fødevare-, pharma- eller biotek-industri.

  Deltagerne får viden om fordele og ulemper ved forskellige spektroskopiske målinger (elektron, vibrations- og kernemagnetisk resonansspektroskopi) og vil selv skulle udføre spektroskopiske målinger og dataanalyser (kvalitativt og kvantitativt) på udvalgte komplekse biologiske systemer.

  Kurset gør det muligt for deltageren, at:

  • foreslå og anvende spektroskopisk overvågningsudstyr og prøveudtagning for at løse specifikke problemer
  • betjene det valgte spektroskopiske udstyr og anvendelse på komplekst biologisk materiale
  • tolke kvalitativt udvalgte spektroskopiske data fra biologiske prøver
  • evaluere spektroskopiske data kvantitativt med basale kemometriske metoder (dataanalytiske værktøjer PCA og PLS)