Dairy Product Technology 2

Formålet med kurset er at give deltagerne detaljeret viden om både teoretiske og praktiske aspekter af osteproduktion, karakterisering, teknologi og biokemi. Kurset klæder også deltagerne på til den moderne osteindustri og til at tænke innovativt og tage fat på udfordringerne i et sådant miljø.

Deltagerne får viden om ostekemi, biokemi, mikrobiologi, fysik og teknologi til produktionen af ost, herunder karakteristika og grundlæggende forskelle mellem ostegrupper og -typer.

Kurset giver deltagerne mulighed for, at:

  • anvende opnået viden til osteproduktion og udvikling af behandling af nye ostetyper
  • anvende kritisk analyse af ostekvalitet og karakteristika
  • anvende og vurdere videnskabelig information og viden om ost, inkl. alle trin i produktion, modning og emballering.
  • forstå teknologien bag forskellige ostetyper og anvende de biokemiske principper for ostemodning