Dairy Processes and Equipment

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om udstyr, produktions- og rengøringsprocesser i mejeribranchen, principperne for udvalgte nye teknologier til forarbejdning af mejeriprodukter, samt de seneste udviklinger inden for proceseffektivisering.

Deltagerne får viden om principperne bag de processer og det udstyr, der er nødvendigt for produktionen af ​​udvalgte mejeriprodukter, og giver dem mulighed for at reflektere over virkninger af udviklinger og optimeringer, der udføres for at forbedre proceseffektiviteten (f.eks. vand og energibesparelse, rengøring mv.)

 Kurset giver deltagerne mulighed for, at:

  • analysere komplekse enhedsoperationer og processer i mejeribranchen og anvende tidligere opnået viden om fysik og kemi på dem
  • analysere indhentet data til karakterisering af behandlingseffekter på mejeriprodukters fysiske og kemiske egenskaber
  • løse teoretiske problemer vedr. processer og udstyr, der er nødvendigt til produktion af specifikke mejeriprodukter
  • diskutere foranstaltninger til optimering af proceseffektivitet ved produktion af mejeriprodukter
  • designe proceslinjer og evaluere produktstrømme til produktion af udvalgte mejeriprodukter