Aroma - the Chemistry behind Odour

Kurset beskriver den rolle som aroma komponenter spiller i fødevarer. Forholdet mellem profilen af flygtige aromakomponenter og produktets sensoriske kvalitet er et vigtigt emne på kurset. Kurset bearbejder også kompleksiteten af den kemiske baggrund for lugtindtryk. Anvendelsen af multivariate teknikker - kemometri - til at relatere aroma analyse til sensorisk kvalitet er en integreret del af kurset.


Kurset er et intenst praktisk sommerkursus og kræver 3 ugers fuldtidsdeltagelse plus en uges forberedelse gennem e-learning. Deltagerne forventes at have grundlæggende færdigheder inden for fødevarekemi, sensorisk videnskab og kemometri.