Advanced Chemometrics

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundig viden om, hvordan de analyserer data. Det forventes, at deltagerne allerede har haft begrænset erfaring med dataanalyse, men ønsker at blive fuldt professionelle i at bygge modeller også på komplicerede data. Fokus er på multivariate kemiske data fra spektroskopi, kromatografi, sensorisk analyse og mange andre.

Kurset vil gøre det muligt for deltageren, at:

  • validere og forbedre avancerede modeller
  • opbygge kalibreringsmodeller på komplekse data
  • lave klassifikationsmodeller
  • forbehandle data før analyse
  • anvende almindelige machine learning metoder
  • præsentere og visualisere komplekse data