Vild Campus – Københavns Universitet

Vild natur på campus 

Lokale byboere, studerende og andre interesserede har sammen plantet 10.000 vilde blomster i Universitetsparken, som ligger ved siden af Zoologisk Museum i København. Planterne har skabt nye spændende opholdsrum i Universitetsparken og givet fornyet liv til Nørre Campus som et fælles mødested for studerende, ansatte og besøgende.

Med Vild Campus glæder vi os til at introducere dig til trævlekrone, bidende stenurt, blodrød storkenæb og en masse andre vilde urter som dufter, smager og forhåbentlig giver dig appetit på at opleve den danske natur.

Inspiration til naturoplevelser i hele Danmark

Vores naturfilm giver dig inspiration til nogle af de bedste naturoplevelser på Sjælland. Du kan finde flere spændene naturområder rundt omkring i hele Danmark via vores interaktive naturkort.

Partnere i projektet

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima stod bag ideudviklingen og bidrager med faglig viden

Statens Naturhistoriske Museum bidrager med video- og undervisningsmateriale

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet bidrager med arealer og nye, flotte opholdsmøbler

Eksterne partnere

Urban Green med arkitektfirmaet GXN

Vild Campus er støttet af