Masterkurser i friluftsliv – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SCIENCE > Uddannelse > Efter- og videreuddannelse > Master- og diplomuddannelser > Masterkurser i friluft...

Masterkurser i friluftsliv

Efteruddannelse på kandidatniveau til dig, der ønsker at optimere dine kompetencer i arbejdet med friluftsliv, natur, sundhed og læring.

SCIENCE udbyder tre masterkurser i friluftsliv: 

Kurserne kan tages som enkeltfag, eller man kan lade dem indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb, som er en forskningsbaseret og praksisrelateret efteruddannelse på deltid med en samlet studietid på 1 år (60 ECTS-point).

Ved optagelse på masteruddannelse som fleksibelt forløb i Friluftsliv udformes der ligeledes en individuel uddannelsesplan sammen med den kursusansvarlige. Prisen for uddannelsesplanen/vejledningsforløbet er 10.000 kr.

Vælger du et fleksibelt masterforløb med de tre masterkurser i Friluftsliv og et masterprojekt, skal uddannelsesplanen endelig godkendes i det relevante studienævn. Du sender uddannelsesplanen til: studenterservice@science.ku.dk . Så snart den er underskrevet og bliver du automatisk tilmeldt til det førstkommende modul på uddannelsen.

Den færdige master opnår titlen master som fleksiblet forløb (Friluftsliv).

Læs mere om kurserne og det faglige indhold her

Kursernes tilrettelæggelse

Masterkurser i friluftsliv kan gennemføres ved siden af almindeligt fuldtidsarbejde over 2 år. Du kan også vælge at supplere med andre kurser eller tage hele forløbet i løbet af 3 eller 6 år. Studieformen veksler mellem internater, seminarer, intensive undervisningsperioder, hjemmestudier, vejledning og projekter.

Kompetencegivende til nye funktioner

Efter disse kurser vil du kunne varetage højt kvalificerede funktioner i offentlige, halvoffentlige og private virksomheder. Du vil kunne arbejde med udvikling af friluftsaktiviteter, sundhedsfremme, naturformidling, borgerinddragelse, natur og velfærd, planlægnings- og forvaltningsopgaver, projektledelse mm.

Målgruppe

Kurserne er målrettet personer, der interesserer sig for sundhed, læring, friluftsliv, turisme, idræt mm. Er du ansat i den private eller den offentlige sektor som forvalter, folkeskole-, højskole- eller efterskolelærer, pædagog eller arbejder du fx med turisme eller sundhedsfremme, så er en masteruddannelse som fleksibelt forløb (Friluftsliv) måske næste skridt for dig.

Kontakt og mere information

Masterkurser i Friluftsliv udbydes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Idræt og Ernæring under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Kursusansvarlige for masterkurserne i friluftsliv:

  • Erik Mygind, Institut for Idræt og Ernæring, e-mail emygind@nexs.ku.dk eller tlf. 35 32 08 94