Datalogi – Københavns Universitet

Sidefag i datalogi

Ønsker du at læse sidefag i datalogi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.

Størrelsen af dit sidefag afhænger af om dit hovedfag er en naturvidenskabelig (f.eks. matematik eller fysik) eller en ikke-naturvidenskabelig uddannelse (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig).

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for et sidefag i datalogi ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Programmering og problemløsning Interaktionsdesign Linear algebra i datalogi
Diskret matematik og algoritmer Bachelorprojekt
4. år Matematisk analyse og statistik i datalogi Begrænset valgfrit Implementering af programmeringssprog Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
Computersystemer Udvikling af informationssystemer
5. år Hovedfag Hovedfag Softwareudvikling
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Hovedfag

 

Kursusbeskrivelserne for sidefag i datalogi

Kursusnummer: Kursusnavn: Placering: ECTS:
NDAB15009U Programmering og problemløsning Blok 1+2 15
NDAB15008U Diskret matematik og algoritmer Blok 1+2 15
NDAB15003U Interaktionsdesign Blok 3 7,5
NMAB13023U Lineær algebra for datalogi Blok 4 7,5
NDAB16009U Udvikling af informationssystemer Blok 3+4 15
NDAB16007U Matematisk analyse og statistik i datalogi Blok 1 7,5
NDAB16005U Computersystemer Blok 1+2 15
NDAB16006U Implementering af programmeringssprog Blok 3 7,5
NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik Blok 4 7,5
NDAB15011U Softwareudvikling Blok 3+4 15
Samt et af nedenstående kurser
NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer  Blok 2 7,5
NFYA06040U Videnskabsteori og etik for fysikere Blok 2 7,5
NDAA04032U Datalogiens videnskabsteori Blok 4 7,5
NNDB12002U Videnskabsteori for de matematiske fag Blok 4 7,5

 

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Programmering og problemløsning Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi
Diskret matematik og algoritmer Hovedfag

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Computersystemer Udvikling af informationssystemer
Matematisk analyse og statistik i datalogi Hovedfag Implementering af programmeringssprog Hovedfag

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Hovedfag