Forskere udpeger de vigtigste naturområder for Naturstyrelsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SCIENCE > Samarbejde med SCIENCE > SCIENCE Business Update > 2013 > Forskere udpeger de vi...

29. november 2013

Forskere udpeger de vigtigste naturområder for Naturstyrelsen

Naturområder

Danmark har en målsætning om at standse tabet af biodiversitet. Derfor er det nødvendigt at udpege arealer, hvor naturen og biodiversiteten har førsteret, mens man på andre arealer, som benyttes til landbrug, skovbrug, fiskeri og infrastruktur, tilstræber at tage flest mulige hensyn til den vilde natur. Hvilke arealer, der med fordel kan priorieteres til naturformål bliver nu kortlagt i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Projektets resultater vil bidrage direkte til grundlaget for Naturplan Danmark – regeringens samlede plan for indsatsen for natur og biodiversitet, som forventes præsenteret i løbet af 2014.

Specialkonsulent Anders Højgård Petersen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima fortæller:

- Med dette samarbejde kan vi etablere et stærkere vidensbaseret grundlag for den fremtidige udvikling af naturen i hele landet for at opnå en robust og rigere natur samt mere og bedre sammenhængende natur. Arbejdet peger frem mod etablering af et nationalt naturnetværk i tråd med anbefalingerne fra Natur og Landbrugskommissionen.

Bedre styr på Danmarks data

Kortlægning af de vigtigste naturområder vil først og fremmest bygge på, hvor man finder de sjældne og truede dyr, planter og svampe samt deres mest egnede levesteder. En stor udfordring for stat og kommuner i prioriteringen af biologiske kerneområder har hidtil været mangel på data. Blandt andet er mange eksisterende data  aldrig blevet digitaliseret eller geografisk præciseret.

En vigtig del af projektet er derfor at opbygge en systematisk, kvalitetssikret database ud fra den eksisterende viden. Projektet vil også analysere data med henblik på, hvordan indsatsen i de danske naturområder kan prioriteres bedst muligt for at bevare biodiversiteten.

- Med disse data og vores videnskabeligt funderede anbefalinger kan vi levere et bedre grundlag, når der skal tages beslutninger omkring dansk naturforvaltning og i det videre arbejde med Naturplan Danmark. Samtidig styrkes det tværinstitutionelle samarbejde mellem Danmarks førende forskningsinstitutioner inden for biodiversitet på Københavns og Aarhus Universitet, forklarer Anders Højgård Petersen.

Projektet, der netop er skudt i gang, vil foregå i to faser med forventet afslutning og videregivelse af data og anbefalinger til Naturstyrelsen i 2014.