Udveksling af forskere og studerende mellem Indien og Danmark – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

SCIENCE > Forskning > Indisk samarbejde

Udveksling af forskere og studerende mellem Indien og Danmark

Novozymes A/S & Henning Holck-Larsen Fonden tilbyder i samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet of Aarhus Universitet et udvekslingsprogram til facilitering af udveksling af forskere og studerende mellem Danmark og Indien inden for bioteknologi.

Formålet med udvekslingsprogrammet er at udbygge forholdet mellem Danmark og Inden og forbedre forståelsen af kulturelle forskelle. Derudover er formålet at udvikle de deltagende forskeres fagligt og personligt ved at give dem international arbejdserfaring.

Varighed og finansiering

Programmet løber fra 1. januar 2013 til 31. november 2017. Københavns Universitet vil modtage op til 600.000 kroner /80.500 euro per år.

Læs mere om programmet inklusiv estimerede omkostninger her.

Hvem kan søge?

Ph.d.-studerende, kandidatstuderende, postdocs og seniorforskere inden for bioteknologi. Læs mere her.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen skal skrives på engelsk of sendes til Københavns Universitet på e-mail pfni@science.ku.dk. Ansøgninger kan sendes gennem hele året og vil blive behandlet løbende.

Før de sender en ansøgning afsted skal ansøgere fra Indien have etableret kontakt til en forsker eller et laboratorium ved Københavns Universitet, der er interesseret i at være vært for dem under deres ophold i Danmark. For at finde ud af mere om forskningsområder og relevant forskning se her.

På samme måde skal danske ansøgere have etableret kontakt til en forsker eller laboratorium ved et indisk universitet, der er interesseret i at være vært for dem under deres ophold i Indien, før de søger.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Navn og adresse på værtsforskeren/laboratoriet ved universitetet
  • projektbeskrivelse på max. en side
  • budget
  • ansøgers CV

Indiske samarbejdsinstitutioner

Til inspiration kan du se en liste over indiske institutioner, som Københavns Universitet allerede har samarbejder med. Listen præsenterer samarbejdspartnere med Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Yderligere information

For yderligere information kontakt Inge Sofie Sørensen eller Pia Fredberg Nielsen, SCIENCE Forskning og Innovation, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Unviersite.