ERC-bevillinger – Københavns Universitet

SCIENCE > Forskning > Forskningscentre > ERC-bevillinger

ERC-bevillinger

Det europæiske forskningsråd ERC støtter forskning i absolut verdensklasse. Bevillingerne gives til excellente forskere på forskellige karrieretrin og gives til at opbygge et team omkring en original og banebrydende forskningsidé.

ERC giver bevillinger til tre karrieretrin: Starting Grant, Consolidator Grant og Advanced Grant. Dertil kommer Synergy Grant, der har været uddelt to gange i 2011 og 2012, og Proof of Concept, der kan søges af ERC-bevillingsmodtagere med henblik på kommercialisering af resultater fra ERC-bevillingen. ERC har eksisteret siden 2007 og SCIENCE har modtaget i alt 35 bevillinger som PI (dvs. at det er en SCIENCE-forsker, der har fået bevillingen og er ansvarlig for projektet) inklusiv et projekt, der er flyttet til SCIENCE efter opnået bevilling. Listen nedenfor indeholder igangværende projekter.

ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant er målrettet topforskere. Bevillingerne er på op til 2,5 mio. euro over 5 år

Christian Lund - Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Titel: Local State
Institut: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Bevillingsperiode: 2016-2021

Formålet med dette projekt er at undersøge den politiske magts dynamik i lokale institutioner i svage stater – hvordan udøver de politisk myndighed og forvalter adgang til ressourcer herunder ejendomsret til naturressourcer og anerkender disse rettigheder? Ambitionen er at redefinere den eksisterende forskning om såkaldte forfejlede og svage stater, ved at undersøge hvilken politisk myndighed der rent faktisk udøves snarere end at måle, hvordan disse stater ikke lever op til teoretiske idealer.

LÆS MERE: State formation through the local production of property and citizenship

Peter Lodahl - Niels Bohr Institutet

Titel: Scalable Quantum Photonic Networks
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Dette projekt går ud på at udvikle teknologi til kvantekommunikation baseret på kredsløb af lys (fotonik) i stedet for kredsløb baseret på elektroner (elektronik).

Bevillingen fra ERC er Peter Lodahls anden ERC-bevilling

LÆS MERE: Peter Lodahl får prestigefuldt ERC Advanced Grant

Jacobus J. Boomsma - Biologisk Institut

Titel: Attine Ant Symbiomes
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2013-2018

Ved at studere svampedyrkende myrer har dette projekt som mål at forstå fænotypiske tilpasninger i social evolution og symbiose.

LÆS MERE: ERC Advanced Grant: Attine Ant Symbiomes (ANTS). Clarifying the genomic mysteries of farming insect societies

LÆS MERE: Prestigefulde EU bevillinger til tre SCIENCE-professorer

Birger Lindberg Møller - Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Titel: Lightdriven Biosynthesis
Institut: Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Bevillingsperiode: 2013-2019

Projektet går ud på at videreudvikle planteceller til bæredygtig produktion af alt fra kræftmedicin til råvarer, der i dag produceres på basis af olie.

Birger Lindberg Møller har fået en Proof of Concept til denne bevilling.

LÆS MERE: Prestigefulde EU bevillinger til tre SCIENCE-professorer

LÆS MERE: Prestigious EU Grant for Synbio Professor

Jan Philip Solovej - Institut for Matematiske Fag

Titel: The Mathematics of the Structure of Matter
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2013-2018

Målet med projektet er at analysere og udvikle de matematiske modeller, der bruges i fysikken til at beskrive stof og dets struktur.

LÆS MERE: Professor Jan Philip Solovej modtager prestigefyldt bevilling

LÆS MERE: Prestigefulde EU bevillinger til tre SCIENCE-professorer

ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant er for forskere med 7 til 12 års erfaring. Som udgangspunkt gives der maksimalt 2 mio. euro over 5 år. ERC Consolidator Grant har eksisteret som selvstændigt virkemiddel siden 2013. Tidligere var det en del af ERC Starting Grant.

Ludovic Orlando - Statens Naturhistoriske Museum

Titel: The makeup of the modern horse: a history of the biological changes introduced by human management (PEGASUS)
Institut: Statens Naturhistoriske Museum
Bevillingsperiode: 2016-2021

I dette projekt vil forskningsgruppen bygge videre på de seneste fremskridt i analysen af gamle DNA-molekyler til bl.a. at samle ny genomisk information fra gamle heste. Dette vil sammen med isotopiske og historiske data være med til at forbedre forståelse af de mange processer, der ligger til grund for dannelsen af dyr, som nok er noget af det, der har påvirket menneskets historie mest.

LÆS MERE: Two giant grants from the EU to CGG

Tom Gilbert - Statens Naturhistoriske Museum

Titel: Exploring and exploiting the potential of extinct genome sequencing (EXTINCTION GENOMICS)
Institut: Statens Naturhistoriske Museum
Bevillingsperiode: 2016-2021

Dette projekt handler om at udforske begrænsninger på genom-rekonstruktion af forsvundet eller historisk materiale med det formål, at afklare rammen for at sammenligne rekonstruktionsmuligheder og begrænsninger af forsvundet genommateriale med.

LÆS MERE: Two giant grants from the EU to CGG

Søren Galatius - Institut for Matematiske Fag

Titel: Moduli Spaces, Manifolds and Arithmetic (MSMA)
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2016-2021

Dette projekt bevæger sig indenfor det algebraiske topologiske område med særligt fokus på grænseområdet mellem algebraisk topologi, aritmetisk geometri og talteori. Det er helt nyt indenfor matematikkens verden, at man er begyndt at se på den gensidige påvirkning mellem disse tre forskningsfelter, der tidligere har været meget holdt meget separat. Samspillet mellem disse tre forskningsfelter er ved at udvikle sig til et nyt "hot" forskningsområde i international matematik.

LÆS MERE: Kommende MATH-professor får ERC-legat

Kasper Hornbæk - Datalogisk Institut

Titel: Using Embodied Cognition to Create the Next Generations of Body-based User Interfaces
Institut: Datalogisk Institut
Bevillingsperiode: 2015-2020

Dette projekt skal ud fra ny forskning i kognitionsvidenskab undersøge og forbedre, hvordan kroppen kan bruges til at interagere med en computer.

LÆS MERE: Stor ERC-bevilling til Kasper Hornbæk

LÆS MERE: Millionbevillinger til galakser, stjerner og computere

Sune Toft - Niels Bohr Instituttet

Titel: Connecting the Extreme
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Projektet går ud på at udforske udviklingen af de mest massive galakser i hele universets historie ved at undersøge, om der er en direkte udviklingsmæssig sammenhæng imellem de mest ekstreme galaktiske fænomener, vi kender i universet.

LÆS MERE:To forskere på Niels Bohr Institutet får store ERC-bevillinger fra EU

Jes Kristian Jørgensen - Niels Bohr Instituttet

Titel: Setting the Stage for Solar System Formation
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Projektet vil undersøge, hvordan kemien er i de tidligste stadier i en ung stjerne i relation til den fysiske struktur og udvikling af stjernen og dens omgivelser.

LÆS MERE: To forskere på Niels Bohr Institutet får store ERC-bevillinger fra EU

Martin Bizzarro - Statens Naturhistoriske Museum

Titel: Stardust to asteroids: Unravelling the formation and earliest evolution of a habitable solar system
Institut: Statens Naturhistoriske Museum
Bevillingsperiode: 2014-2019

Formålet med projektet er at uddybe vores forståelse af dannelsen af solsystemet og beboelige planeter ved at undersøge isotopiske variationer i meteoritter.

LÆS MERE: Prestigefuld EU-bevilling til stjerne-professor

ERC Starting Grant

ERC Starting Grant er for yngre talentfulde forskere med 2 til 7 års erfaring. Som udgangspunkt bevilges der 1,5 mio. euro over 5 år. Fra 2007 – 2012 indeholdt ERC Starting Grant også den gruppe, der fra 2013 blev udskilt som ERC Consolidator Grant

Mark Spencer Rudner - Niels Bohr Institutet

Titel: Probing topology and dynamics in driven quantum many-body systems (TopDyn)
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2016-2021

Et af de centrale emner i Mark Rudners forskning er at finde nye måder til at kontrollere komplekse kvantemekaniske systemer, hvilket vil kunne åbne nye døre for kvanteteknologi. Det er der forbundet en del udfordringer med, så ideen med projektet er bl.a. at udnytte, at udviklingen indenfor den eksperimentelle fysik har ført til helt nye muligheder for dynamisk kontrol af komplekse kvantesystemer ved hjælp af lasere og kraftfulde mikrobølgekilder. Værktøjer som måske kan være med til at realisere nye fænomener i de materialer, vi allerede kender til.

LÆS MERE: Mark Rudner får ERC-bevilling på ca. 12 mio. kr.

Guido Festuccia - Niels Bohr Institutet

Titel: Dynamics of Suspersymmetry in Curved Space (CurvedSusy)
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Guido Festuccia flyttede til Uppsala Universitet i januar 2016

Albert Schliesser - Niels Bohr Institutet

Titel: Quantum Cavity Electro- and Opto-Mechanics
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Dette projekt går ud på at undersøge samspillet mellem nanomekanisk bevægelse, laserlys og mikrobølger på kvanteniveau og bringe dem til at virke sammen på helt nye måder.

LÆS MERE: Prestigefulde EU-bevillinger til tre SCIENCE-forskere

Oliver Gressel - Niels Bohr Institutet

Titel: First-principles global MHD disc simulations: Defining planet-forming environments in early solar systems
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2015-2020

Formålet med dette projekt er at skabe de mest realistiske computersimuleringer af de protoplanetariske skiver af gas og støv, og dermed definere det miljø, der former den tidlige udvikling af planet-systemer.

LÆS MERE: Prestigefulde EU-bevillinger til tre SCIENCE-forskere

Robin Andersson - Biologisk Institut

Titel: A systematic characterization of human regulatory architectures and their determinants of regulatory activity
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2015-2020

Dette projekt undersøger, hvordan genetiske strukturer bestemmer en persons modtagelighed over for sygdom.

LÆS MERE: Prestigefulde EU-bevillinger til tre SCIENCE-forskere

Matthias Christandl - Institut for Matematiske Fag

Titel: Multipartite Quantum Information Theory
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2013-2019

Kvanteinformationsteori studerer, hvordan information lagres, transmitteres og behandles i kvante-enheder, og dette projekt handler om at udvikle en omfattende kvanteinformationsteori.

Matthias Christandl flyttede til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet med sin ERC-bevilling fra ETH Zürich.

Stephan Wenkel - Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Titel: Designing microProteins to alter growth processes in crop plants
Institut: Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Bevillingsperiode: 2013-2018

Målet med dette projekt er at bruge mikroprotein-konceptet og bygge syntetiske mikroprotein-moduler og ved at benytte metoder fra syntetisk biologi med moderne planteavl ændre risens blomstringprocess.

Stephan Wenkel flyttede til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet med sin ERC-bevilling fra Tübingen University.

ERC Synergy Grant

ERC Synergy Grant er hidtil kun blevet uddelt to gange og ganske få bevillinger. Det gives til et samarbejde mellem 2-4 forskere på samme niveau som de øvrige ERC virkemidler.

Bo Møllesøe Vinther - Niels Bohr Institutet

Titel: Arctic Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity (Ice2Ice)
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2014-2019

Dette projekt omhandler forskning i det arktiske klima med særlig fokus på bratte klimaændringer og deres betydning for Grønlands Indlandsis. De store spørgsmål for Ice2Ice-projektet er, om istidens klimaskift, hvor havisen pludseligt forsvandt, også er relevante for fremtidens klima.

LÆS MERE: Prestigefuld EU-bevilling til klimaforskning på Niels Bohr Institutet