Strategi – Københavns Universitet

SCIENCE > Om fakultetet > Strategi

SCIENCE Strategi 2016

Strategi 2016 sætter kursen for udviklingen af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet de kommende år.

Strategien tager udgangspunkt i Københavns Universitets strategi 2016 og skal understøtte, at fakultetet gennem forskning, uddannelse, innovation og samarbejde med omverdenen kan skabe, udvikle og anvende naturvidenskabelig og biovidenskabelig viden på højeste niveau.

For at skabe udvikling og værdi skal strategien omsættes til handling, der matcher de muligheder, som medarbejdernes kompetencer, fakultetets infrastruktur og økonomien muliggør.

Fakultetsstrategien skal ses i sammenhæng med de delstrategier og handlingsplaner, der udarbejdes på fakultetsniveau og på SCIENCEs institutter for at omsætte mål til handling.

LÆS MERE: Fakultetets strategi 2016
LÆS MERE: Delstrategi for uddannelsesområdet, 2013-2016
LÆS MERE: Delstrategi for forskning, 2013-2016
LÆS MERE: Delstrategi for erhverv- og myndighedssamarbejde, 2012-2017

Fakultetets mission

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal gennem forskning, uddannelse, innovation og formidling bringe mennesker sammen fra universiteter, virksomheder, myndigheder og organisationer for at skabe, udvikle og anvende naturvidenskabelig viden på højeste niveau til gavn for samfund og erhvervsliv.

Fakultetets vision

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal opleves af studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere som det forsknings- og uddannelsesmiljø i verden, der inden for en række områder giver de bedste muligheder for at løse de nationale og globale udfordringer, vi står over for.

Fakultetets værdier

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal fremover videreudvikle centrale aktiviteter og grundlæggende værdier:

  • Forskning, uddannelse og formidling på højeste niveau - nationalt og internationalt
  • Forskningsfrihed
  • Innovation skabt af studerende og forskere
  • Tværfagligt samarbejde såvel lokalt som nationalt og internationalt
  • Tæt samspil med de studerende og et godt studiemiljø
  • Samarbejde med myndigheder og erhvervsliv til gavn for det danske samfund
  • Åben og transparent ledelse
  • Attraktiv arbejdsplads med udstrakt frihed under ansvar for medarbejderne