Tidsplan – Københavns Universitet

Niels Bohr Bygningen

Illustration af Niels Bohr Bygningen. Rambøll, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter

Tidsplan for Niels Bohr Bygningen

Medio juli 2013 - ultimo januar 2014
Indhentning af byggetilladelse mm.

Medio oktober 2013 - medio august 2014
Forberedende arbejde til byggeprojektet (fx nedrivning af eksisterende bygninger, træfældning og arkæologiske undersøgelser) 

Medio april - medio august 2014
Byggeprojektet sendes i udbud 

Medio august 2014 - primo 2019
Udførelse af selve byggeprojektet